Jaunųjų Geografų Klubas: Išleista knyga: "Kaip Nicolas Sarkozy kuria Prancūzijos istoriją"


Naujienų pranešimas: Išleista knyga: "Kaip Nicolas Sarkozy kuria Prancūzijos istoriją"
(Rubrika: Mokslas ir studijos)
Paskelbė Jaunuolis
2008 08 07 - 09:27

"Comment Nicolas Sarkozy écrit l’histoire de France"

Tai knyga, neseniai pasirodžiusi knygynuose..
Ir ji kainuoja 15 eurų...

Ar būtų galima tikėtis rasti knygą Lietuvoje pavadinimu: Kaip V. Adamkus kuria Lietuvos istoriją..?

Turint kitokias tradicijas, kitokią reakciją į politiką apskritai ir reakciją į situaciją..
Būtų keistoka, po vienų valdymo metų jau vartyti knyga apie prezidentą. Išnarstytą, išnagrinėtą..
Knygoje žiūrima į prezidentą iš įvairiausių pusių: lyg sukuriamos taisyklės, kaip reikėtų interpretuoti jo vienokius ar kitokius pasisakymus. Kaip reikėtų traktuoti jo istoriškas aliuzijas, kaip jis įsivaizduoja erdvės savoką ir kaip kuria teritoriją.
Knyga buvo rašyta sociologų, istorikų, geografų..

Kitas klausimas: ar Lietuvos geografai rašytų knygą apie prezidento geografinę sampratą?

Greičiausiai nelabai. Ne, sakyčiau. Nors būtų smagu sužinoti, jog aš apsirikau.

Knyga "Kaip Nicolas Sarkozy kuria Prancūzijos istoriją"

parašyta aštriu polemišku stiliu ir yra sudaryta iš 48 straipsnių.

Prancūzų "geografiniuose baruose"
ši knyga plačiai diskutuojama.

Kreipiamas dėmesys į prezidento instrumentalizmą.
Jis aiškinamas, kaip 'teritorijos' sampratos dekontekstualumas ir neatitikimas tarp nusistovėjusių stereotipinių pažiūrų. Teigiama, jog N. Sarkozy pažiūros priešingos paryžietiškoms teigiančioms, jog Paryžius savo centriškumu yra kaip išpjauta dalis iš tautos, atjungta nuo vietinių realijų.. Prezidentas mąsto, jog identitetas siejamas su žeme, kurioje kiekvienas, kaip asmenybė, turi lyg šaknis, o žemė priklauso tam tikrai teritorijai. Toks teritoriškumas atspindi identiteto sampratą..

Dar vienas svarbus geografams aspektas knygoje: nuoroda į Paul Vidal de la Blanch teorijas.
Kaimo ir miesto priešprieša. Tai miesto politika. N. Sarkozy teigia, jog miestiečiams sudarant didžiulę dalį, daugiau ne 80 % visos tautos jie tampa Prancūzijos atspindžiu, todėl viskas jau sukasi apie urbanizacijos tinklą. Kaimas tampa teritorija esančia greta, aplink urbanizuotą teritoriją. Jis tampa simboliu: naujos Prancūzų 'teritorijos' sampratos išraiška..


Kokias knygas geografai rašo Lietuvoje?

Naujausios publikacijos, kurias būtų galima rasti geografijos ir geologijos instituto tinklapyje yra 2006 metų..
Ir tarp jų nepateikiama nei viena knyga..

Žinoma, knygą išleisti nėra lengva. Joms ilgai ruošiamasi..

Tačiau, ką norėjau pasakyti, tai: kiek geografija dalyvauja visuomenės gyvenime Lietuvoje?
Bet kokia sritis, rodos, geografinė, tačiau tik rodos..

Mano nuomone, šiais laikais esant žiniasklaidai tokiai galingai valdžiai, o informacijai esant tokiai brangiai, būtina ne užsidarius teoretiškai mąstyti, kurpti tik mokslinius straipsnius, suprantamus ir įdomius vos keliems šimtams skaitytojų..
Geografija, kaip sintezės fenomenas, turėtų ryškiau atspindėti ir nagrinėti dabartinius poreikius, aktyviai spręsti dabartinės visuomenės problemas!

Bet kol kas yra kaip yra.


Pasiūlė naJuste [/html]


Ši naujiena yra iš svetainės Jaunųjų Geografų Klubas
( http://www.jgk.gf.vu.lt/news.php?extend.25 )